GARANTIE

Garantie wordt verleend volgens het in uw land geldende consumentenrecht. In Nederland en BelgiĆ« is dit gedurende 2 jaar. Voor garantie wendt u zich tot de winkelier. Uw aankoopbon geldt hierbij als garantiebewijs.

GARANTIEVOORWAARDEN

  • Garantie geldt voor defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik.
  • Binnen de garantieperiode zullen gebreken verholpen worden hetzij door reparatie hetzij door omruilen van het product.
  • De garantie vervalt, indien het product verkeerd gebruikt is, beschadigd door vallen, stoten e.d., gedemonteerd is, door niet opvolgen van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en/of normale slijtage.
  • De garantie dekt geen schade door niet tijdig ontkalken van apparaten welke met water worden gebruikt.
  • De garantie is niet van toepassing op gevolgschade.
  • Indien bij een bepaald product specifieke garantievoorwaarden worden vermeld, hebben deze prioriteit boven de algemene voorwaarden.
 
Voor meer informatie over onze garantie, specifieke vragen over onze producten of overige vragen wendt u zich tot de veelgestelde vragen

SERVICEVRAGEN

Voor vragen over het gebruik van uw Bourgini product kunt u contact opnemen via: info@bourgini.com.

RESERVE ONDERDELEN

In sommige gevallen is het mogelijk om losse onderdelen, zoals een blenderring of keukenmachine kom direct bij Bourgini te bestellen. Kijk op onze Bourgini Spare Parts shop of uw losse onderdeel verkrijgbaar is.